Een project door Pilgrim Harbour, voorheen Historisch Genootschap Delfshaven uitgevoerd.


Een nieuwe vlag naar een oud ontwerp.

Oorsprong van deze Delfshavense vlag 

In 1812 werd Delfshaven een zelfstandige gemeente, los van Delft. In 1816 diende het bestuur van Delfshaven bij koning Willem I het rekest (verzoek) in tot het verlenen van stadsrechten. 

De reden van het aanvragen van stadsrechten had direct te maken met de hoge kosten die waren gemoeid met het onderhoud van de havens, sluizen en kademuren. Die kosten kon Delfshaven zelf niet opbrengen. Alleen met de status van stad zou het in aanmerking komen voor vergoeding hiervan door de rijksoverheid.

BIj een stad hoort een stadswapeen en op 22 juli 1818 werd het wapen van Delfshaven, bij besluit van de Hoge Raad van Adel “van wege den Koning” toegekend middels een zgn. wapendiploma. Echter, pas op 31 juli 1825 werden de stadsrechten de facto gehonoreerd. Er is dus nog jarenlange ambtelijke touwtrekkerij aan te pas gekomen voordat de kogel door de kerk was. 

Blazoenering

De blazoenering van het wapen luidde als volgt: “Een schild van sijnople, waarop een pal, gegolfd van sabel en zilver, vergezeld ter regterzijde van een haring van zilver en ter linker van drie koornhalmen van goud.” 

De heraldische kleuren in het wapen zijn sinopel (groen), zilver (wit) en goud (geel). In de heraldiek zijn links en rechts gezien van achter het schild, voor de toeschouwer zijn deze dus verwisseld. Niet vermeld in de beschrijving is dat de korenhalmen bijeen worden gehouden door een gouden lint.

Een stad die een wapen mag voeren kan daarop ook een eigen vlag baseren. In het Stadsarchief van Rotterdam is een originele schets te vinden, die staat gedateerd op 1817. De maker ervan kon blijkbaar niet wachten tot Delfshaven officiëel haar stadsrechten kreeg. 

Net als het wapen werd de vlag van Delfshaven niet opgeluisterd met agressieve wilde dieren of dreigend wapentuig, maar verwijst het ingetogen naar de lokale economie. Die bestond in hoofdzaak uit structurele bedrijvigheid rondom de haring- en korenwijnindustrie langs het water van de Delfshavense Schie.

Een inspirerend uitgangspunt om nu, twee eeuwen later, een gerse vlag voor Delfshaven te introduceren!

Met deze vlag is het heel historisch verantwoord feestvieren tijdens Delfshavense festiviteiten! 

Sponsor ons historisch genootschap met minimaal € 50,- en ontvang deze vlag als geschenk!
Onze AMBI-gegevens vindt u op deze site

Zodra uw donatie aanvraag (contactformulier) door ons is ontvangen, ontvangt u een e-mail met betalings- instructies. 

NB: Wanneer u meteen een sponsorbedrag van minimaal vijftig euro overmaakt op onze rekening en u wenst dit bijzondere geschenk te ontvangen, vergeet dan niet uw NAW-gegevens en het door u gebruikte rekeningnummer in te vullen bij de overschrijving aan ons genootschap. 

Beschrijving van deze gevelvlag:
Afmeting: 100×150 cm
Materiaal: 110 grams polyesterdoek
Structuur: licht glanzend, doorschijnend.
Brandveiligheid: B1 certificering

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Genootschap Historisch Delfs Haven