Een project door Pilgrim Harbour, voorheen Historisch Genootschap Delfshaven uitgevoerd.

Delfshaven kent vele oude historische panden. Maar hoeveel en hoe oud?

De bouwdatum van de panden in het historische deel van Delfshaven staat vermeld bij het kadaster. Niet elk pand blijkt te zijn geregistreerd onder de correcte bouwdatum. Mogelijk is die datum gekoppeld aan latere verbouwingen en nieuwe registratie. Ons genootschap wil nu graag de werkelijke bouwdatum van de historische panden boven water krijgen. 

Dit streven willen wij realiseren met de hulp van de eigenaren en/of bewoners van de betreffende percelen. Verder is de hulp van iedereen die relevante informatie kan aandragen over de panden uiteraard welkom.

We beginnen met een eigen inventarisatie van kenmerkende historische objecten van voor de annexatie door Rotterdam, te beginnen bij het oudste object. Deze informatie is te vinden in literatuur en publicaties.

 • Schieland Hoge Zeedijk (Havenstraat en Mathenesserdijk) – ca 1150
 • Delfshavense Schie – vanaf 1389
 • Grote Sluis: oorspronkelijke Sluis (met sluistorens) ca. 1390, tweede (grotere) sluis – 1594
 • Kolk en Voorhaven (Haven, Oude Haven) – vanaf 1400
 • Oude of Pelgrimvaderskerk – 1417, in 1761 aanzienlijk verhoogd en voorzien van een nieuwe pui en toren
 • Raadhuis (Voorm. Stadhuis) – 1554, in 1721 volledig verbouwd
 • Achterhaven (voorheen Nieuwe Haven, Oosthaven) aanleg – 1540-1560
 • Kraanhuis (voormalig sluisgebouw in verbinding Achterwater/Kolk) – ca 1560
 • Buizenwaal – 1601
 • Zakkendragershuis (aangebouwd aan het kraanhuis) – 1653 – Beide een aantal malen drastisch verbouwd. De laatste grote renovatie vond plaats in 1965
 • VOC-magazijn – 1672, afgebrand in 1746, herbouwd in 1747 op de oude fundamenten
 • Korenmolens – vanaf 1716, waarvan nu nog resteren:
  • Distilleerketel – 1727, herbouwd – 1980
  • Hoop – 1791, molenstomp sinds 1908
  • Rouketel/Graankorrel – 1716, molenstomp sinds 1920
 • Hervormd Burgerweeshuis – 1762
 • Voorm. Henkes vispakhuis / stokerij Voorhaven nr 3 – ca. 1750
 • Dubbelde Palmboom (voorheen Graanpakhuis Denemarken) – 1825
 • Henkes distilleerderij De Ooyevaar – 1825 (alleen gevel en schoorsteen, het interieur is volledig verbouwd)
 • Standbeeld Heyn – 1870
 • Gedenkhuis Piet Heyn – 1871
 • Piet Heynsbrug – 1873
 • voormalige “Vleeschhouwerij Rust Roest” t.o. brug -1885
 • Herberg de Vergulde Zwaan/Soif. Al in 1824 publiceerden kranten over openbare veilingen in Herberg de Zwaan
 • Aelbrechtskolk 35b (“Burgemeesterswoning”) – ca. 1900 (?)  
 • NB. Na de annexatie door Rotterdam in 1886 had Delfshaven uiteraard niet langer een eigen burgemeester.

Hieronder de officiële bouwdatums volgens bagviewer.kadaster.nl van de panden van voor 1901, die nu nog te vinden zijn in Historisch Delfshaven. Met name bij dit onderdeel hebben wij uw hulp nodig om de panden juist te dateren, want de bouwdata van sommige panden zijn aantoonbaar onjuist.

* = pré annexatie 1886

Haven Westzijde
Aelbrechtskolk 35: 1900 (?)
Aelbrechtskolk 47: 1897
Aelbrechtskolk 49: 1888
Aelbrechtskolk 53: 1898
Aelbrechtskolk 55: 1888

Voorhaven 7: 1899 
Voorhaven 8: 1899
Voorhaven 11: 1899
Voorhaven 19 tm 34: 1935 (renovatie henkespand?)
Voorhaven 37 tm 63: 1899

Haven Oostzijde
Voorstraat 5: 1881 *
Voorstraat 7: 1889
Voorstraat 9: 1889
Voorstraat 11: 1890
Voorstraat 13: 1889 (dit is het Kraanhuis, gebouwd in ca 1550)

Aelbrechtskolk 2: 1879 *
Aelbrechtskolk 4: 1879 *
Aelbrechtskolk 6: 1895
Aelbrechtskolk 8: 1895
Aelbrechtskolk 18: 1869 *

Voorhaven 4: 1887
Voorhaven 8: 1880
Voorhaven 10: 1880 
Voorhaven 12: 1888
Voorhaven 16: 1885 *
Voorhaven 34: 1890
Voorhaven 36: 1890
Voorhaven 38: 1890
Voorhaven 42: 1877 *
Voorhaven 62: 1900
Voorhaven 66: 1900
Voorhaven 82: 1900

Piet Heynstraat bijna alle panden: 1880-1887 *

Tussenwater 2: 1750 *

Schans 16: 1888

2e Schansstraat 2, 3: 1892

Havenstraat 11: 1897
Havenstraat 29: 1900
Havenstraat 31: 1890
Havenstraat 37: 1900
Havenstraat 41: 1898
Havenstraat 127: 1887
Havenstraat 128: 1887
Havenstraat 131: 1888

Kortedijkstraat 11: 1898 

Piet Heysplein 5: 1887
Piet Heysplein 7: 1887
Piet Heysplein 15: 1895
Piet Heysplein 17: 1890
Piet Heysplein 21: 1890
Piet Heysplein 23: 1890
Piet Heysplein 31: 1880
Piet Heysplein 33: 1880
Piet Heysplein 35: 1880
Piet Heysplein 41: 1880

Achterhaven 1: 1889
Achterhaven 5: 1889
Achterhaven 9: 1897
Achterhaven 19 tm 39 oneven: 1900
Achterhaven 43 tm 49 oneven (1 pand): 1888

Mathenesserdijk westzijde
Mathenesserdijk 478: 1898
Mathenesserdijk 485 tm 465: 1898
Mathenesserdijk 462 (cafe de Molen): 1897

Mathenesserdijk oostzijde
Mathenesserdijk 438 (rest Soif): 1896 (?)
Mathenesserdijk 436 434: 1896
Mathenesserdijk 430: 1890
Mathenesserdijk 410 (industrieel pand): 1890
Mathenesserdijk 404-406 (voormalig fabriekspand): 1890

Noordschans
Noordschans 1: 1897 (dit is de molenstomp van de Graankorrel die volgens de website uit 1716 stamt)
Noordschans 6 tm 28: 1897