Stichting Pilgrim Harbour
Deze website, www.historischdelfshaven.nl, wordt beheerd door Pilgrim Harbour. Deze stichting werd in 2017 opgericht  om Historisch Delfshaven beter op de kaart te zetten. De stichting wil met haar activiteiten Historisch Delfshaven voor bewoners, ondernemers en bezoekers aantrekkelijker maken. Zij doet dit door activiteiten en initiatieven van anderen te promoten en te ondersteunen waar dat kan en door elk jaar een of meer festivals in Delfshaven te organiseren. In 2020 was het  400 jaar geleden dat de “Founding Fathers” van de Verenigde Staten van Amerika in Delfshaven op de boot zijn gestapt, richting het beloofde land. Alle activiteiten waren dat jaar gericht opt het thema ‘Komen en Gaan’. Een thema dat ons aan Delfshaven bindt. Een thema waarin vele communities in Delfshaven hun aanknopingspunten kunnen vinden voor activiteiten, vieringen en of herdenkingen.

Inhoudelijk

Pilgrim Harbour Festival
Pilgrim Harbour presenteerde haar eerste Pilgrim Harbour Festival in de zomer van 2017. Met dit nieuwe festival wilde Pilgrim Harbour de positieve kanten van migratie laten zien en het succes van een multiculturele samenleving vieren. Het festival is een podium waarop muzikanten en kunstenaars hun verhaal van het succes van migratie in onze samenleving door middel van muziek en andere podiumkunsten kunnen vertellen. Het festival gebruikte de omgeving en de geschiedenis van Delfshaven als decor voor zowel de eigentijdse cultuur van Rotterdam als de traditionele wereldculturen.

Lente in Delfshaven
Na ‘Corona’ breidde de stichting haar activiteiten uit, ten op zichte van het organiseren van een eenmalig jaarlijks festival. Er is ruimte voor meer en zo organiseerde de Stichting in 2023 voor de tweede maal ‘Lente in Delfshaven’ op het Piet Heynsplein in Delfshaven. Belangrijk is dat opnieuw meerdere groepen met verschillende achtergronden geactiveerd worden in dit initiatief en dat we het echt met elkaar dragen. Op deze wijze willen we opnieuw een zaadje planten om de veelkleurigheid van Delfshaven te laten zien. 

GO West, Visual and Urban Arts Delfshaven
In 2023 organiseren we voor de eerste keer de kunstroute ‘GO West, Visual and Urban Arts Delfshaven’, met na het succes de bedoeling om ook met deze activiteit door te gaan. De kunstroute GO West bestrijkt een veel groter gebied dan alleen Historisch Delfshaven. Daaruit blijkt dat de stichting haar activiteiten op een groter gebied richt dan alleen het kleine historische centrum. Ook omringende wijken als het Coolhaveneiland, Bospolder-Tussendijken en Schiemond zijn relevant, plus de enorme ontwikkeling welke plaatsvindt in M4H. Wij zien Historisch Delfshaven als een scharnier tussen de verschillende wijken van Delfshaven en richten ons nadrukkelijk ook op de bewoners, ondernemers en meer in het bijzonder de kunstenaars van Groot Delfshaven.

Stichting Pilgrim Harbour wil:

  1. Een stimulans zijn voor de multiculturele dynamiek en het leven in stad en buurt, onder andere wat de samenwerking tussen musici en beeldend kunstenaars van verschillende culturen betreft.

  2. Een podium bieden waarop jong talent en de communities van Delfshaven en Rotterdam elkaar tegenkomen, steeds op verrassende wijze.

  3. Aandacht scheppen voor  ‘success stories’ van talloze immigranten die de uitdagingen van integratie met verve en overtuiging aangaan,  met behoud van eigen cultuur en muziek.

Historisch Genootschap Delfshaven

Per 2023 is de stichting Historisch Genootschap Delfshaven opgegaan in Stichting Pilgrim Harbour. Als Historische commissie zal zij binnen de stichting verder gaan. Ook is een bestuurslid van het Genootschap opgenomen in het bestuur van Stichting Pilgrim Harbour.

De Kroniek en de erfgoedbeschrijvingen zijn van de hand van Joop Smits, lid van het historisch Genootschap en in 2021 overleden. Zijn nalatenschap aan onderzoek en informatie is opgenomen in deze website.

Visie en Beleidsplan

Beloningsbeleid stichting

De stichting Pilgrim Harbour heeft geen commercieel doel en werkt op een basis van een kostendekkende begroting en wordt gerund door vrijwilligers.

Stichting Pilgrim Harbour

Achterhaven 138
3024 RC  Rotterdam

RSIN: 858046374
KvK: 69872341

Bestuur

Vacature (voorzitter)
Hugo Bongers (penningmeester)
Maarten Rensen (secretaris)
Rieme Wouters
Arjen Baas
Erik Wellen

Secretariaat

Maarten Rensen
Email: secretaris@historischdelfshaven.nl
Email: secretaris@pilgrimharbour.nl

ANBI

Stichting Pilgrim Harbour beschikt over een ANBI-status (Algemene Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat periodieke giften fiscaal aftrekbaar zijn binnen de inkomstenbelasting. Het KvK afschrift, onze ANBI-verklaring en de statuten zijn hieronder te downloaden.

ANBI-verklaring-PH-201830905
Statuten
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022