EXTRA NIEUWSBRIEF
Januari 2023
  AAN ONZE LEZERS EN DONATEURS:

 Wij informeerden u  en paar maanden geleden over het overlijden van Joop Smits. Voor ons als bestuur van het Genootschap Historisch Delfshaven was dat aanleiding om na te denken over hoe nu verder. Joop was immers de drijvende kracht achter het genootschap. Niet alleen zijn kennis over de geschiedenis van Delfshaven, ook zijn vaardigheden op het gebied van vormgeving van on der meer onze Nieuwsbrieven, het publiciteitsmateriaal en de website kunnen wij niet overnemen.

Wij hebben dan ook besloten de stichting Genootschap Historisch Delfshaven op te heffen. Dat wil niet zeggen dat daarmee ook onze interesse en inzet voor de geschiedenis van Delfshaven weg is. We hebben de afgelopen  periode intensief overlegd met stichting Pilgrim Harbour en afgesproken dat wij doorgaan als historische werkgroep onder de vleugels van Pilgrim Harbour. Dat betekent dat wij van veel overhead activiteiten en -kosten  verlost zijn.

De stichting is inmiddels uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, de bankrekening is opgezegd. Wij doen hierbij een beroep op onze donateurs: als u een bijdrage wilt blijven leveren, doen dat dan aan ofwel de stichting Pilgrim Harbour, ofwel aan stichting Roterodamum, het historisch genootschap voor heel Rotterdam.
  Pilgrim Harbour: NL65INGB0008026473
Roterodamum: NL07INGB0000077300
 Beide stichtingen hebben de ANBI-status.

Wouter Wefers Bettink (voorzitter)
Maarten Rensen (secretaris)  DE WEBSITES
 Wat wij in ieder geval proberen in stand te houden, in samenspraak met de familie van Joop, is zijn website de Kroniek van Delfshaven:  https://jgsmits.home.xs4all.nl/delfshaven/. Hieronder ziet u de startpagina van deze website  met daaronder een knop om direct door te schakelen.  Website Joop  Ook het beheer en de vormgeving van de website van het Genootschap Historisch Delfshaven was in handen van Joop, Wij hebben niet de vaardigheden om deze website op deze manier voort te zetten. We willen de website onderbrengen binnen de website die door Pilgrim Harbour is ontwikkeld: www.historischdelfshaven.nl.

Tot het zover is houden we onze eigen website nog in de lucht, Deze website biedt een overzicht van onze werkzaamheden in de afgelopen jaren.

Zie de knop hieronder.   Website Genootschap  ONZE NALATENSCHAP
 Vijf jaar heeft het genootschap bestaan. Zoals hiervoor vermeld: op onze website zijn alle activiteiten en werkzaamheden in die jaren beschreven. Een paar highlights daaruit willen we toch nog even in deze Nieuwsbrief benoemen.DE MAQUETTE OP DE AELBRECHTSKOLK

Vanaf het begin van onze werkzaamheden, in 2017, liep er een discussie over de toekomst van het pand Aelbrechtskolk 51, het voormalige Tapasrestaurant de Abrikoos. De gemeente had dat aangekocht om het te slopen: er moest een doorgang komen tussen de Aelbrechtskolk en de Schans. De meningen daarover in de buurt waren zacht gezegd verdeeld, de ontwikkeling van de plannen klaarblijkelijk toch moeilijker dan voorzien: Het pand staat er nog steeds, er zijn tot op heden alleen maar schetsen gepresenteerd van een mogelijke doorbraak.
Dank zij de inzet van het Genootschap is dit leegstaande pand niet verworden tot een donker gat, een object voor krakers of van vandalisme: De etalage is gevuld met een maquette van Delfshaven in vroeger tijden.
De maquette zelf, afkomstig uit de failliete boedel van Museumschip de Delft, is belangeloos ter beschikking gesteld door Rob de Vos.  DE GEDENKSTEEN VAN CITTERS 

Op de hoek van de Piet Heijnstraat en het Piet Heijnsplein staat een marmeren gedenksteen, ooit geschonken aan de laatste burgemeester van Delfshaven als zelfstandige stad, Jhr. F. van Citters. Het verhaal daarover staat beschreven op het paneel naast de steen.

Dit gedenkteken is door de nabestaanden van de burgemeester aan ons geschonken op voorwaarde dat wij zorg zouden dragen voor plaatsing op een mooie plek binnen Historisch Delfshaven. 
Zoals blijkt uit dit plaatje is dat ons uiteindelijk is gelukt.  
HOE MOET HET NU VERDER MET DE AELBRECHTSKOLK 51?

Ja, het pand was aangekocht in 2017, Vijf jaar geleden dus. Het staat er nog steeds. Iedereen was bang voor een rotte kies aan de kolk. Nu inderdaad met een mooie invulling: de maquette van Historisch Delfshaven. Een hele mooie invulling van het havenfront: Eigenlijk zou dat wat ons betreft zo mogen blijven: De etalage van de Abrikoos met daarin de maquette.

Daarachter is open ruimte beschikbaar, verborgen achter een muur aan de Schans. Hier wordt nu niets mee gedaan. Daar kan best wel iets goeds meegedaan worden. Wij zijn er niet op tegen dat bij een reconstructie die open ruimte een invulling krijgt met ofwel (kleine) woningen ofwel een parkje/speelplaats. Misschien een terras voor iKapitein of het Pool café. 

Mede op basis daarvan hebben wij in januari 2022 een alternatief voorstel gedaan voor de invulling van het stukje grondgebied: Laat het voorste deel van de Abrikoos staan, met daarin de maquette, en  in het meer naar achteren gelegen gedeelte een documentatiecentrum Delfshaven.

Wij hebben dit voorstel breed verspreid in de buurt en ook aangeboden aan de planontwikkelaars. Zolang we nog geen definitieve voorstellen gezien hebben blijven we hopen dat in ieder geval delen van dit plan gerealiseerd worden.

Vooral de maquette, ooit gebouwd door vrijwilligers van museumschip de Delft, verdient een plaats in Delfshaven.   – Website:  http://www.historisch-delfs-haven.nl  
– Tel.:  06 2206 4405
– Postadres: Voorhaven 89, 3015 HE Rotterdam updaten of uitschrijven.