Bij het onderzoek naar de geschiedenis van Delfshaven vraag ik me regelmatig af hoe oud de huidige karakteristieke panden zijn. De veelal eenvoudige arbeiderswoningen werden tenslotte niet voor de eeuwigheid gebouwd in dit arme havenstadje. Vergelijkende foto’s uit bigin vorige eeuw en nu laten zien welke panden en in de afgelopen eeuw zijn verbouwd of gesloopt en vervangen door andere panden. 

Het is nog steeds een prachtig stukje Delfshaven, zoals is te zien op deze foto’s.

1910
2005
2004

De scheiding tussen de Voorhaven en de Aelbrechtskolk is de Piet Heynsbrug. Dit geldt zowel voor het water als voor de straatnamen aan beide kades. De Voorhaven is hier links van de brug.

1910
1910
2005
1955

De foto hierboven werd gemaakt in 1955. Een aantal van de kleine historische huisjes die op de foto bovenaan de pagina zijn te zien waren toen al afgebroken en vervangen door hogere panden.

Nog een oude afbeelding van de westzijde van de Voorhaven. De gevel van het pandje met de klokgevel waar nu restaurant de Abrikoos staat helt akelig naar voren.


2005

De Piet Heynsbrug werd in 1873 door het stadsbestuur van Delfshaven aangeschaft om de grote Sluis in de Schieland Hoge Zeedijk te overbruggen.Waarom de brug uiteindelijk hier terecht is gekomen, en informatie over alle andere Delfshavense bruggen, kunt u lezen op de uitgebreide pagina ove de Delfshavense Bruggen en Sluizen door de eeuwen heen

Aan het eind van de vorige eeuw waren de kademuren in zeer slechte staat, onder andere door boomwortels, uitgeregende voegen en zwaar wegverkeer. Ook bleek dat de muren enigszins onderuit waren gezakt. Hoewel afbrokkelende muren waar planten uit groeien wel iets romantisch uitstralen, is dat geen houdbare situatie. De kademuren waren oorspronkelijk opgebouwd uit grote hard-natuurstenen blokken. In de loop der tijd werden die steeds meer vervangen door baksteen. Tijdens de uitgebreide restauratie tussen december 1999 en april 2001 werd ook de Piet Heynsbrug aangepakt. De brug werd in delen afgevoerd en bij een gespecialiseerd bedrijf in Sliedrecht gerestaureerd. Alle metaal werd gezandstraald en vervolgens in de oorspronkelijke kleur geschilderd. De zes ton wegende val (brugklep) werd vervangen. Waarbij men zich mag afvragen waarom de val van dit toendertijd 128 jaar oude Rijksmonument niet werd gerestaureerd.

Meer over dit stukje Delfshaven vindt u op  De Voorhaven


Voorhaven 1, rotterdam