In november 1716 wordt de eerste steen gelegd van moutmolen “De Rouketel” (of Ruwketel) later o.a. ook genaamd “De Liefdadigheid”, “De Molen Van Beest”, “De Vooruitgang”, “De Ster” en “De Graankorrel” op Schielands Hooge Zeedijk bij de Groene Dijk en op een steenworp afstand van de boerenhofstede “De Hooge Bomen”, nadat door het Hoogheemraadschap Schieland en de “heeren Burgemeesteren ende regeerders der stad Delft” toestemming is verleend aan initiatiefnemers en eigenaren van het eerste uur Nicolaes Lambregtz Hugoszoon, Johan Verhoeff en Arij Bos.

De moutmolen wisselt regelmatig van eigenaar, vaak deeleigenaar. In 1911 wordt de molen gekocht door de Rotterdamsche Cooperatieve Broodbakkerij en Verbruikersvereeniging “Vooruitgang”.

In 1921 worden de wieken vernield door een zware storm en wordt ten behoeve van de aandrijving een electromotor geplaatst. In 1954 gaat de eigendom over in handen van Hendrikus Bakkes, die er een zakkenklopperij vestigt. Na diens overlijden wordt De Graankorrel aangeboden aan resp. de gemeente Rotterdam, de Historische Vereeniging Roterodamum en de stichting Historisch Delfshaven, maar er bestaat geen belangstelling. De buurt vreest dat de molen wordt afgebroken. Een bewogen buurtbewoner koopt in 1982 de molenrestanten, laat de molen leegruimen, neemt conserverende maatregelen en laat restauratiewerkzaamheden uitvoeren aan vloeren, balken, trappen, daken, ramen, luiken, deuren etc., maar De Graankorrel blijft binnen en buiten zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat. Onder beheer van De Vrienden Van De Graankorrel, die er sinds jaar en dag vergaderen, vinden er kleine evenementen en bijzondere bijeenkomsten plaats.

Noordschans 1, 3026 VX, Rotterdam

Website