De Havenstraat heette voor de annexatie door Rotterdam in 1886 de Rotterdamse Dijk. Het was van oudsher een belangrijke doorgaande weg naar Rotterdam. Maar zoals dat gaat met annexaties waren de meeste op historische wijze ontstane topografische benamingen al in gebruik. Rotterdam had bv. al een Oude en Nieuwe Haven, een Schiedamse Dijk, een Buizengat, een Kolk en ook een Rotterdamse Dijk

Voor de doorbraak van Schiedamseweg met de Binnenweg liep de Havenstraat rechtdoor met de Mathenesserdijk. (zie ook “de kop rond 1900“) Nu begint deze pas bij Café De Oude Sluis en loopt eerst parallel met de Coolhaven. Op dit gedeelte staan nog een aantal oude panden, zoals op deze foto’ is te zien. Het grote gebouw in het midden op de foto hieronder is de voormalige Twentsche Bank. De straat hierachter is het Tussenwater en ligt benedendijks. Foto’s hiervan staan op de pagina over de Achterhaven.

Op de foto hieronder kijken we vanaf de Havenstraat langs Café Soif (voorheen Herberg De Gulden Zwaan) de  Mathenesserdijk. in, met de bomen verderop in de straat als achtergrond. Het is nu nog nauwelijks voor te stellen dat deze oude dijkweg ooit de hoofdverbinding tussen Rotterdam en Schiedam was. 

Hieronder een aantal oude dijkhuisjes. Het scheve huisje rechts met de vele versierselen heeft een gevelsteen met “1784”. De eerste foto’s op de pagina Achterhaven tonen de achtekant van deze huizen.De Havenstraat gaat via een bocht over de Achterhavenbrug waarna de bebouwing weer doorgaat. In verband met de aanleg van de Coolhaven en de brug is hier in het begin van de vorige eeuw erg veel verandend. De meeste markante oude gebouwen hebben de tand des tijds niet weerstaan. Bijna alles in de straat is nieuwbouw. Maar toch is het een interessante straat vanwege sommige overgebleven oude huizen en als een onderdeel van de in de 12e eeuw door monniken aangelegde Schielands Hoge Zeedijk.

2004

Vanaf dit punt maken we nu een wandeling tot achteraan de Havenstraat en weer terug. Hieronder staan de panden die iets van de historische bebouwing weerspiegelen. Eerst de Oostzijde van de straat, te beginnen met het pand op de hoek met de Korte Schoonderloostraat.

Het herenhuis “Nooit Volmaakt” houdt de herinnering levend aan de vereniging van Delfshaven met Rotterdam. De ornamenten boven de deuren en ramen stellen achtereenvolgens Erasmus, het wapens van Rotterdam, het wapens van Delfshaven, en Piet Heyn voor. Jarenlang hebben hier de kooplieden Moens en Schilt gezeteld. De architect was Jacob Bekink. Van het torentje is alleen de onderkant overgebleven. 

Zowel bovenstaand pand als dat hieronder is eveneens te vinden bij de oude foto’s op Deze pagina

Nu volgen de panden aan de westzijde. Dit is de voormalige apotheek van vader en dochter Vuylsteke.


In een zijstraatje van de Havenstraat, de Korte Dijkstraat, staat ook nog een fraai historisch pand.

We zijn weer terug bij de afslag naar de Achterhavenbrug. Dit is hoek met de Oranje-Nassaustraat. Tot zover de beelden van de huidige Havenstraat. Deze pagina gaat over het verleden van deze oude dijkweg.


Havenstraat 197, rotterdam