Schiedamseweg

Schiedamseweg

De Schiedamseweg dateert van 1909. Deze weg werd de nieuwe doorgaande verbinding tussen het hart van Rotterdam en Schiedam, ter vervanging van de route over de dijk langs de Delfshavense Schie. De huizen werden gebouwd in een oudhollandse stijl die doet denken aan de 17e eeuwse patriciërshuizen met veel, al dan niet valse, trapgevels en…

Historische schepen

Historische schepen

In de Kolk en vooral de Voorhaven ligt een aantal historische schepen. De meeste daarvan zijn bijzonder fraaie ijzeren tjalken die vroeger vooral werden gebruikt in de binnenvaart. Sommigen van deze schepen zijn al meer dan een eeuw oud. Tjalken zijn van oorsprong Friese platbodems, bedoeld om ook in ondiep water te kunnen varen. Ze…

Mathenesserdijk

Mathenesserdijk

Deze Schielands Hoge Zeedijk werd in de 12e eeuw door monniken opgeworpen en volgde het traject van Maas en Hollandse IJssel vanaf Vlaardingen tot Gouda om het land te beschermen tegen het water van de rivieren die toen in directe verbinding stonden met de Noordzee. Een gedeelte van deze zeewering is de Mathenesserdijk. Deze dijk…

Havenstraat

Havenstraat

De Havenstraat heette voor de annexatie door Rotterdam in 1886 de Rotterdamse Dijk. Het was van oudsher een belangrijke doorgaande weg naar Rotterdam. Maar zoals dat gaat met annexaties waren de meeste op historische wijze ontstane topografische benamingen al in gebruik. Rotterdam had bv. al een Oude en Nieuwe Haven, een Schiedamse Dijk, een Buizengat,…

Achterhaven

Achterhaven

Via een aantal smalle straten worden de Voorhaven en Aelbrechtskolk verbonden met de Achterhaven. Dat zijn, te beginnen bij de Albrechtskolk, het Achterwater, de Piet Heynstraat, het Tussenwater en de Moutersteeg. Hieronder twee foto’s van het (gedempte) Achterwater. Zie de Kraanhuis-pagina voor de herkomst van de naam. De foto links is genomem vanuit de richting van…

Voorhaven & Piet Heynsbrug

Voorhaven & Piet Heynsbrug

Bij het onderzoek naar de geschiedenis van Delfshaven vraag ik me regelmatig af hoe oud de huidige karakteristieke panden zijn. De veelal eenvoudige arbeiderswoningen werden tenslotte niet voor de eeuwigheid gebouwd in dit arme havenstadje. Vergelijkende foto’s uit bigin vorige eeuw en nu laten zien welke panden en in de afgelopen eeuw zijn verbouwd of…

Voorhaven

Voorhaven

Op deze pagina treft u de historische panden die geen eigen pagina hebben gekregen. Distilleerderij ‘De Ooyevaar’, Voorhaven 19-31 en Miller’s Café Restaurant Voorhaven 3 Het Jeneverhuis van Johannes Hermanus Henkes De familie Henkes, een redersfamilie, liet rond 1750 aan de Voorhaven 3 een vispakhuis neerzetten. Toen men van de scheepvaart overstapte op het stoken van drank…